hållbarhet

Socialt
Stadsbyggnadsbolaget jobbar med större områden med fokus på individ, plats och samhälle. Vi gör det som passar för individen (behovet), är lämpligt för platsen och som skapar bestående värden för samhället. Vi är inte inriktade på en speciell målgrupp utan vill att våra områden skall kunna attrahera alla (dock med olika produkter mot olika målgrupper). I exempelvis vårt Täby projekt så kan vi erbjuda både lyxvillor med sjöutsikt och Bo Klok. 

Vi vill skapa levande lokalsamhällen. Det innebär att vi bygger in naturliga mötesplatser, men då inte bara det klassiska torget, utan exempelvis även en hub med pensionärslokal, restaurang, co-working och mötesplats för ungdomar. Vi vill också skapa naturvärden i våra projekt vilket också skaparmötesplatser. I vår vision för Täby kommer folk att kunna träffas på stranden, på utegymmet, i bastun eller på motionsslingan som går igenom hela området.

Vi jobbar med social infrastruktur som vi integrerar i planeringen från början. Det är alltså inte något som kommer senare bara för att behovet just dök upp. Detta skapar en långsiktighet, en väl genomtänkt helhet och naturliga möten mellan generationer. Social interaktion är något som vi prioriterar genom hela vår planeringsprocess, exempelvis så prioriterar vi aktiviteter och inslag som kan medverka till att bygga bort ensamhet och ofrivillig isolering i våra områden.

Vår blandning av olika produkter gör det möjlighet att bo kvar i området när livet förändras. Vi jobbar visionsstyrt i planeringsprocessen och ser till att få med alla intressenter och målgruppers synpunkter och behov tidigt i planeringen. Detta ökar stoltheten för området och bidrar till att våra områden ”sätter” sig snabbare. 
Ekonomiskt
En sund planering gör att området byggs ut i rätt ordning och takt, med rätt investering i rätt läge. Vi bygger exempelvis inte den stora vägen för tidigt. Vi bygger och tänker i smarta etapper för att på så sätt anpassa till marknadens behov. Flyttar man in tidigt i våra områden skall man känna sig hemma direkt, utan att störas av grävmaskiner som kör runt knuten titt som tätt.

Våra områden planeras så att de går att utveckla och förändra över tid. Kontinuerlig förändring är ekonomiskt hållbart och skapar långsiktighet. Våra kalkyler skall alltid tåla en långsiktig planering. Vi måste inte forcera något för att snabbt komma ur våra projekt. Vi har råd att vara med och säkerställa kvaliteten som vi lovar att leverera. Verklig långsiktighet och ett genuint helhetsperspektiv ger en sund och ekonomiskt optimal aspekt. Vi jobbar evidensbaserat, vilket gör att vi lär oss båda av våra egna och andras misstag. Vi ser till att inte göra samma fel två gånger, vilket definitivt är ekonomiskt hållbart.
Ekologiskt
Stadsbyggnadsbolaget bygger visserligen inte husen, men vi väljer vilka som skall göra det genom att endast sälja till dem som bygger med höga miljökrav avseende material, transporter, energieffektivitet mm. Självklart uppmuntrar vi till träbyggnation. Vi planerar alltid våra områden utifrån ett helhetsperspektiv på ekologisk hållbarhet, vilket konkret innebär att vi jobbar med innovativa lösningar på försörjningssystemen, VA, dagvatten, uppvärmning mm. Vi vill om möjligt ha våra projekt inom en kilometer från spårbunden infrastruktur och skapar tidigt förutsättningar för en fungerande, hållbar kollektivtrafik. Vi hjälper och uppmuntrar våra framtida invånare att leva ekologiskt. Det kan innebära att introducera smarta lösningar för återvinning och att skapa innovativa lösningar för smart delningsekonomi. Våra områdeshubbar innehåller möjlighet att dela en lövblås eller en cirkelsåg med grannarna. På samma sätt är hubben den naturliga punkten att hämta en e-handlad vara, vilket minskar koldioxidavtrycket för den alltmer ökande e-handeln. Alla dessa lösningar bidrar dessutom ytterligare till den sociala interaktionen invånarna emellan. Vi bidrar till smarta mobilitetslösningar. Tänk om man kunde samåka från hubben via en gemensam app.

Sammantaget så ser vi på hållbarhet som en central och vägledande filosofi, och vi arbetar hela tiden för att bli bättre, lära oss mer och skapa än mer framtidssäkrade områden tillsammans med medborgare, samarbetspartners och berörd kommun.
Stadsbyggnadsbolaget AB • Tegnérgatan 8 • SE-113 58 Stockholm