Täby Nygård  

Typ av projekt
Stadsutveckling/trädgårdsstad
Fastighet
Fittja 2:1, Täby
Användning idag
Gles bostadsbebyggelse i småhusformat, campingar, åkermark, skog, mindre industri
Markareal
821.090 kvm
Projektläge
Kommundialog pågår
Möjlig BTA (inom egen fastighet)
> 50.000 kvm

Nacka Skurusundet

Typ av projekt
Infill-projekt i befintligt bostadsområde
Fastighet
Björknäs 1:871, Nacka
Användning idag
Industri
Markareal
4.716 kvm
Projektläge
Planbesked finns
Möjlig BTA (inom egen fastighet)
7.000 kvm

Järfälla Viksjö

Typ av projekt
Infill-projekt i befintligt bostadsområde
Fastighet
Viksjö 3:559, Järfälla
Användning idag
Förskola
Markareal
7.757 kvm
Projektläge
Kommundialog pågår
Möjlig BTA (inom egen fastighet)
7.000 kvm
Stadsbyggnadsbolaget AB • Tegnérgatan 8 • SE-113 58 Stockholm